Szanowni Państwo!

Firma Goma Audit powstała z myślą o stworzeniu kompleksowego serwisu usług konsultingowych, skierowanych przede wszystkim do sektora bankowości spółdzielczej oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych.  

Nasz    przedmiot    działalności    koncentruje    się    przede    wszystkim     na     tworzeniu i wdrażaniu kompleksowych rozwiązań regulacyjnych w obszarze zarządzania, w tym w szczególności  w  zakresie  zarządzania  ryzykiem.   Obejmują   one   zarówno   rozwiązania o charakterze regulacyjnym, jak również usługi szkoleniowe oraz wsparcie narzędziowe - informatyczne.

Propnowane rozwiązania opieramy na wieloletnim doswiadczeniu członków naszego zespołu, którzy stale praktykują w sektorze bankowości spółdzielczej.